Gratis Fitness Voorwaarden

Aanvullende voorwaarden gratis fitness abonnement

 1. De algemene voorwaarden van FlexFit Fitness is van toepassing op de gratis fitness abonnement en daarnaast zijn de onderstaande aanvullende voorwaarden van toepassing.
 2. Een gratis fitness abonnement wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en na deze periode wordt de abonnement omgezet naar een flexibele abonnement wat maandelijks opzegbaar is.
 3. Leden betalen per 4 weken middels automatische incasso het abonnementsbedrag en binnen 12 dagen afloop 4 weken periode wordt de Euro korting teruggestort op de bankrekening.
 4. De lidmaatschapsabonnement  kunnen worden verminderd met een door FlexFit Fitness        aangeboden korting per bezoek (Eurokorting).

  Het maximale kortingsbedrag dat je per dag kunt opsparen is €1. Extra bezoeken op dezelfde dag leveren geen extra kortingen op. Om in aanmerking te komen voor de €1 korting, moet een lid de trainingsfaciliteiten minimaal 30 minuten gebruiken tussen het inchecken en het verlaten van de club.
  De korting wordt de eerstvolgende periode en uiterlijk binnen 12 dagen  teruggestort.

  Naast de Eurokorting krijgen de leden met deze abonnement bij 100% bezoek een “100% aanwezigheidskorting”; dit is het resterende abonnementsbedrag na vermindering van Euro korting van die periode uitgekeerd met uitzondering van inschrijfkosten en intake.
  De totale kortingen (Euro koriting en 100% aanwezigheidskorting kan nooit hoger zijn dan de afgesproken lidmaatschapsabonement.
  Elke Eurokorting en 100% aanwezigheidskorting die is opgebouwd tijdens de laatste periode van het membership, zal vervallen.

 5. Bij constatering van misbruik wordt de abonnement van de betreffende lid omgezet naar een reguliere abonnement en zonder enig recht op restitutie van betaalde bedragen.
 6. FlexFit Fitness is gerechtigd na afloop van abonnemetsperiode de gratis abonnement in te trekken. In dat geval wordt het omgezet naar reguliere flexible abonnement.
 7. Indien een incasso niet is gelukt vanwege onvoldoende saldo of terugboekingen door de lid, wordt de korting van die periode niet teruggestort en wordt het volledige abonnements bedrag van die periode opgeëist.
 8. Leden zijn verplicht met vingerscan aan te melden.
 9. Om de diensten optimaal en veilig te kunnen verlenen worden alle bezoeken van lid geregistreerd middels vingerscan. Voor de berekening van de Eurokorting wordt een maximum van één registratie per dag gehanteerd. De registraties van FlexFit Fitness zijn bindend voor de Eurokorting.
 10. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap binnen aangegaan periode zullen genoten korting alsnog in rekening worden gebracht.
 11. Lid verklaart door het aangaan van het lidmaatschap dat het deze aanvullende voorwaarden accepteert.

Flex-Fit – Zet -en drukfouten voorbehouden